Echivalare master- Posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare master până la data de 17 octombrie 2022

Absolvenți de masterat care nu au toate documentele sau din diverse motive nu se încadrează pentru depunerea dosarului în termenul initial , pănă pe 12.08.2022 , au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 17 octombrie 2022 astfel încât, în situația în care au examene de susținut, să poată participa la sesiunea examenului de admitere din perioada 25 – 27 noiembrie 2022.

În completarea informațiilor transmise dorim să vă facem cunoscut faptul că pe site-ul www.ceccar.ro au fost actualizate informațiile privind termenul de depunere a dosarelor de echivalare pentru absolvenții programelor de masterat care nu se încadrează pentru depunerea documentelor până la data de 12 august 2022. Aceștia vor avea posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 17 octombrie 2022 astfel încât, în situația în care au examene de susținut, să poată participa la sesiunea examenului de admitere din perioada 25 – 27 noiembrie 2022.

De asemenea, dorim să vă reamintim câteva aspecte constatate ca urmare a întrebărilor primite din parte dvs.:  

  • în temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere directă la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR, în baza unei declarații pe propria răspundere din partea absolvenților de masterat cu motivul pentru care nu s-au încadrat în termenul de maxim 3 ani de la absolvire. În situația în care absolvenții programelor de masterat depășesc acest termen au posibilitatea susținerii examenului de admitere la stagiu.
  • suplimentul diplomei de licenţă (în copie legalizată), este solicitat doar absolvenților programelor de masterat a căror echivalare este condiționată, potrivit protocoalelor încheiate, de o parte a notelor obţinute la disciplinele studiate în timpul anilor de licență, conform tabelului disponibil la https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/08/Evidenta-protocoale-actualizat-3-august-2021.pdf .  
  • posibilitatea echivalării examenului de admitere la stagiu este valabilă doar pentru categoria expert contabil. În acest sens, diploma de licență în domeniul economic este o condiție principală pentru echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu.

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că, pe site-ul CECCAR la https://ceccar.ro/ro/?page_id=963  a fost actualizat și conținutul dosarului de înscriere la examenul de admitere la stagiu, în sensul că nu se vor mai solicita candidaților cele două poze tip BI/CI.

Având în vedere faptul că, potrivit reglementărilor în vigoare, o parte a absolvenților programelor de masterat au de susținut examene cu ocazia examenelor de admitere la stagiu, dorim să vă retransmitem prevederile Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 20/584 din 28.09.2020:

  1. Pentru absolvenții programelor de masterat ale căror dosare sunt respinse sau care au solicitat retragerea dosarului în urma verificării acestuia, taxa de analiză a dosarului nu va fi restituită;
  2. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  3. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  4. Absolvenții programelor de masterat care nu s-au prezentat la examen, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 20/584 din 28.09.2020 s-au aprobat următoarele:

  • Absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscrierea gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară

Leave your comment