Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Iftode Magdalena-Violeta Petrache Elena-Daiana Țugui Carmen Enăchescu Mihai-Dan
Tudora Claudia-Nicoleta
Huci Adrian Vasile

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Grumăzescu Ioan-Dorel Fias Elida Gabriela Tofan Angelica
Mitria Anamaria Olteanu Elena magdalena
Avram Suzana Mădălina Constantin Adina Cristina
Minuț Victoria Oita Felicia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Arbitri
Huci Adrian-Vasile Iftode Magdalena-Violeta
Avornicesei Alexandrina-Maria
Benchea Mihai
Tofan Manuela
Grumăzescu Ioan-Dorel

Comisia de cenzori

Membru titular
Trifan Alina Elena
Creangă Elena

Executivul filialei

Persoana cu atribuții de coordonare a filialei Serviciul evidență Tablou Serviciul stagiu și DPC
Lupu Simona Libiță-Partică Daniela-Ecaterina Șerpe Daniel-Gabriel
Auditor de calitate
Lupu Simona