Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Iftode Magdalena-Violeta Petrache Elena-Daiana Țugui Carmen Enăchescu Mihai-Dan
Tudora Claudia-Nicoleta
Huci Adrian Vasile

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Grumăzescu Adrian Viorel Fias Elida Gabriela Tofan Angelica
Mitria Anamaria Olteanu Elena magdalena
Avram Suzana Mădălina Constantin Adina Cristina
Minuț Victoria Oita Felicia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Arbitri
Huci Adrian-Vasile Iftode Magdalena-Violeta
Avornicesei Alexandrina-Maria
Benchea Mihai
Tofan Manuela
Grumăzescu Dorel

Comisia de cenzori

Membru titular
Trifan Alina Elena
Creangă Elena

Executivul filialei

Persoana cu atribuții de coordonare a filialei Serviciul evidență Tablou Serviciul stagiu și DPC
Lupu Simona Libiță-Partică Daniela-Ecaterina Șerpe Daniel-Gabriel
Auditor de calitate
Lupu Simona