Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Huci Adrian-Vasile Iftode Magdalena-Violeta Țugui Carmen Enăchescu Mihai-Dan
Petrache Elena-Daiana Tudora Claudia-Nicoleta

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Tofan Manuela Avornicesei Alexandrina-Maria Tofan Angelica
Grumăzescu Ioan-Dorel Tamaș Ana-Larisa
Minuț Victoria Năstasă Oana-Niculina
Bistricianu Mirela Benchea Mihai

Comisia de arbitraj

Preşedinte Arbitri
Huci Adrian-Vasile Iftode Magdalena-Violeta
Avornicesei Alexandrina-Maria
Benchea Mihai
Tofan Manuela
Grumăzescu Dorel

Comisia de cenzori

Membru titular
Mihail Marilena
Luca Tereza

Executivul filialei

Persoana cu atribuții de coordonare a filialei Serviciul evidență Tablou Serviciul stagiu și DPC
Lupu Simona Libiță-Partică Daniela-Ecaterina Șerpe Daniel-Gabriel
Auditor de calitate
Lupu Simona