Examenul de acces la stagiu

Examenul de acces la stagiu – sesiunea 1 și 3 octombrie 2021

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 01 și 03 octombrie 2021 și constă în următoarele:

  • Pentru categoria de expert contabil susținerea a două probe scrise, după cum urmează:
    • În ziua de 01 octombrie 2021 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
    • În ziua de 03 octombrie 2021 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
  • Pentru categoria contabililor autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice susținerea, în data de 3 octombrie, a unei probe scrise cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
  • Pentru categoria de contabil autorizat susținerea unei probe scrise, în data de 01 octombrie 2021, cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

Se declarã admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.