MF propune noi modificări la Codul de procedură fiscală; principalul scop al proiectului este de a preveni și a combate situațiile de neconformare cu legislația fiscală în cazul serviciilor puse la dispoziție prin intermediul platformelor online

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal, act normativ care urmează să asigure conformarea cu prevederile Directivei (UE) 2021/514 A Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Scopul principal al actului normativ este acela de a preveni și de a combate situațiile de neconformare cu legislația fiscală în cazul serviciilor puse la dispoziție prin intermediul platformelor online. Astfel, statele membre își pot proteja bazele naționale de impozitare prin efectuarea unui schimb de informații ce vizează vânzătorii raportabili înscriși pe platformele online care realizează atât tranzacții interne, cât și transfrontaliere

Prin proiect, se propune, între altele, modificarea art. 62 alin. (5) și (6) Codul de procedură fiscală, astfel încât Agenția Națională de Administrare Fiscală să poată efectua verificări și controale în vederea respectării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexele 1 și 2 și a procedurilor de conformare prevăzute în anexa I la Acordul FATCA, precum și pentru a monitoriza Instituțiile Financiare Raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate. De asemenea, se propune ca, în situația în care sunt identificate Instituții Financiare Nonraportoare sau conturi excluse care prezintă un risc scăzut de a fi utilizate pentru evaziune fiscală, ANAF să aprobe, prin ordin al președintelui instituției, proceduri administrative pentru a se asigura că acestea prezintă, în continuare, un risc scăzut de a fi utilizate pentru evaziune fiscală.

Proiectul aduce amendamente și în ceea ce privește procedura amiabilă. În prezent, potrivit art. 282 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul/plătitorul rezident în România, care consideră că impozitarea într-un alt stat contractant semnatar al unei convenții sau acord de evitare a dublei impuneri cu România nu este conformă cu prevederile convenției ori acordului respectiv, poate solicita ANAF inițierea unei proceduri amiabile. De asemenea, în momentul de față, un contribuabil, în baza unei convenții sau a unui acord de evitare a dublei impuneri poate face o cerere de inițiere a unei proceduri amiabile către autoritatea competentă din statul în care este rezident.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment