Examen de aptitudini – perioada 10 – 12 noiembrie 2023

Având în vedere sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, care se va derula în perioada 10 – 12 noiembrie 2023, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

 1. Cu privire la condițiile de participare la sesiunea extraordinară a examnenului de aptitudini:

În urma modificărilor aduse prevederilor art. 10, alin. (6)  și art. 11 alin. (6)  din Regulamentul de aptitudini s-a acordat posibilitatea recunoașterii probelor de examen, pentru care s-a obținut minim nota 6 și în cadrul sesiunilor extraordinare. În acest sens, probele susținute de candidați, pentru care s-a obținut minim nota 6, în cadrul sesiunii ordinare din martie și/sau sesiunii extraordinare din mai 2023 vor fi recunoscute în cadrul sesiunii extraordinare din noiembrie 2023.

2. Cu privire la conținutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, respectiv filiala în care este luat în evidență un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
 2. b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 3. c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cunumele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 5. e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 6. f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 7. g)  dovada achitării taxei de înscriere;
 8. i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 9. j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);
 10. k) acordul GDPR, conform anexei;
 11. l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) – d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea din mai 2023 a examenului de aptitudini documentele de înscriere sunt cele menționate la pct. a, e, f (cu verificarea valabilității), g, j, k și l.

3. Cu privire la taxa de înscriere:

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea mai 2023, vor beneficia pentru sesiunea noiembrie 2023 de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunile examenului de aptitudini din martie și mai 2023.

 4. Cu privire la termenul de depunere a dosarelor de înscriere:

Termenul maxim de depunere a dosarelor de înscriere a fost stabilit pentru data de 09 octombrie 2023. 

5. Cu privire la organizarea cursurilor de pregătire:

Dorim să vă facem cunoscut faptul că, în perioada 09 – 27 octombrie 2023 vor fi organizate cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini. Cursurile se vor derula pe parcursul a 15 zile și vor acoperi programa aferentă examenului de aptitudini. În funcție de numărul candidaților înscriși vom organiza 2 serii de pregătire, alocarea candidaților urmând să fie realizată în ordinea depunerii dosarului de înscriere.

Calendarul primei serii de curs poate fi consultat în cele ce urmează:

Intervalul orar de derulare a programului de formare este 16.00 – 21.00 în zile de luni – vineri și 09.00 – 14.00 sâmbăta.

Data

Tema cursului

Interval orar curs

Numar ore de curs

luni, 9 octombrie 2023

OMFP

16.00-21.00

5

marți, 10 octombrie 2023

Manag perform + Finante

16.00-21.00

5

miercuri, 11 octombrie 2023

Audit

16.00-21.00

5

joi, 12 octombrie 2023

Contab Consolidata

16.00-21.00

5

vineri, 13 octombrie 2023

CTB Manageriala+CATI

16.00-21.00

2,5+2,5

sâmbătă, 14 octombrie 2023

IFRS

09.00-14.00

5

luni, 16 octombrie 2023

FDL

16.00-21.00

5

marți, 17 octombrie 2023

Fiscalitate

16.00-21.00

2,5+2,5

miercuri, 18 octombrie 2023

Expertiza contabila

16.00-21.00

5

vineri, 20 octombrie 2023

Evaluare

16.00-21.00

5

sâmbătă, 21 octombrie 2023

Drept

09.00-14.00

5

luni, 23 octombrie 2023

Fiscalitate

16.00-21.00

5

marți, 24 octombrie 2023

Fiscalitate

16.00-21.01

6

miercuri, 25 octombrie 2023

Fiscalitate

16.00-21.00

5

joi, 26 octombrie 2023

Fiscalitate

16.00-21.00

5

Având în vedere faptul că participarea la cursurile de pregătire este condiționată de depunerea dosarului de înscriere avem rugămintea să le transmiteți persoanelor care au finalizat stagiul și se încadrează pentru participarea la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini care se va organiza în perioada 10 – 12 noiembrie 2023 informațiile privind graficul cursurilor de pregătire și totodată, să le recomandați să depună dosarul până în data de 09 octombrie 2023 astfel încât să poată beneficia de oportunitatea de înscriere gratuită la cursurile de pregătire.

Leave your comment