Depunere dosare de echivalare a examenului de admitere la stagiu- termen limita 11.10.2023

Dorim să vă facem cunoscut faptul că absolvenții programelor de masterat care doresc să depună dosarul de echivalare a disciplinelor examenului de admitere la stagiu cu disciplinele programului de master vor avea posibilitatea să depună dosarele în cadrul filialelor CECCAR până la data de 11 octombrie 2023.

Acest termen este valabil, în special, pentru absolvenții programelor de masterat care au examene de susținut în baza protocoalelor de colaborare sau în urma verificării dosarului, examene pe care vor avea posibilitatea să le susțină cu ocazia sesiunii examenului de admitere la stagiu din zilele de 10 – 11 noiembrie 2023.

După cum vă este cunoscut, în baza protocoalelor încheiate, absolvenții programelor de masterat au posibilitatea să solicite echivalarea examenului de admitere la stagiu în termen de trei ani de la absolvire sau într-un termen de maxim cinci ani, cu aprobarea Consiliului Superior al CECCAR.

Prin urmare, prin termenele orientative stabilite, dorim să mobilizăm absolvenții programelor de masterat să depună dosarele de echivalare astfel încât să fie analizate în timp util pentru susținerea eventualelor examene, precum și pentru înscrierea la stagiu începând cu 01 ianuarie 2024.

Leave your comment