Cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de aptitudini sesiunea extraordinară 10-12.11.2023

Dorim să vă facem cunoscut faptul că CECCAR dorește să vină în sprijinul persoanelor care au finalizat stagiul dar nu au reușit să susțină/promoveze examenul de aptitudini prin oferirea oportunității de participare gratuită la un program de pregătire a examenului de aptitudini care se va organiza în cadrul sesiunii extraordinare, programată pentru perioada 10 – 12 noiembrie 2023.

Oportunitatea de participare gratuită la programul de pregătire se adresează persoanelor care au finalizat stagiul în perioada 2018 – 2022 și nu au reușit să susțină/promoveze examenul de aptitudini.

Programul de pregătire se va organiza în prima parte a lunii septembrie 2023 și este structurat pe aproximativ 15 teme, fiecare cu durata de 5 ore și acoperă programa aferentă examenului de aptitudini. 

Având în vedere faptul că durata totală a programului de pregătire este de aproximativ  75 ore are aplicabilitate și pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 14, alin. (2) –  (5) din Regulamentul examenului de aptitudini, respectiv:

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

Leave your comment