ANAF propune modificări la formularul 208

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de Ordin publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016. ANAF reamintește, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normative, că, prin OUG nr.115/2023 au fost aduse modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal care au vizat obligațiile declarative ale notarilor publici în ceea ce privește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel,  pentru tranzacțiile realizate începând cu 1 ianuarie 2024, notarii publici au obligația depunerii lunare a declarației informative prevăzută la art.113 din Codul fiscal (formular 208 “Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

De asemenea, a fost reglementată obligația completării în declarația menționată a informației referitoare la numărul cadastral al proprietății imobiliare înstrăinate.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment