Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, organizată în perioada 4 – 6 decembrie 2020

Postat 14.10.2020 ora 13.23

În temeiul prevederilor art.33, alin. 4 – 6 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, precum și pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în sesiunile iulie/septembrie 2020, Consiliul superior al CECCAR a hotărât organizarea unei sesiuni extraordinare a examenului de aptitudini în perioada 4 – 6 decembrie 2020.

 Totodată, Consiliul superior al CECCAR a hotărât reducerea taxei de participare, pentru sesiune examenului de aptitudini din luna decembrie 2020, după cum urmează:

550 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

375 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

450 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

300 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea decembrie 2020.

Pentru buna organizare a sesiunii extraordinare a examenului de aptitudini, sesiunea decembrie 2020, avem rugămintea ca dosarele de înscriere să fie depuse până în data de 16 noiembrie 2020, ora 10.00.

 

Completare informații 14.10.2020 ora 15.00

In completarea informatiilor transmise privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de aptitudini din perioada 4 – 6 decembrie 2020, dorim să vă reamintim faptul că potrivit Cap. VI Dispoziții tranzitorii, Art.35 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat  “Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

 

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna decembrie 2020 se pot inscrie toti stagiarii care au depasit 3 ani de la finalizarea stagiului, cu precizarea că incepand din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14. care prevede următoarele aspecte:

 (1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.

Leave your comment