Rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 12-14 martie 2021

În urma organizării examenului de aptitudini, sesiunea ordinară, martie 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

1.Rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 12-14 martie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri:

Categoria Expert Contabil – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-expert-contabil.pdf

Categoria Contabil Autorizat – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-contabil-autorizat.pdf

2.Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până vineri, 02 aprilie 2021, ora 12.00.

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la Filiala Bacau- centru de examen, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării de recorectare a lucrării, ca urmare a contestațiilor depuse, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR au fost aprobate următoarele taxe:

Pentru categoria experți contabili:

În cazul solicitării recorectării intregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei, la care se adaugă TVA;
În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60, la care se adaugă TVA.
În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30, la care se adaugă TVA;
Pentru categoria contabili autorizați:

În cazul solicitării recorectării intregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei, la care se adaugă TVA;
În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 lei, la care se adaugă TVA.
1.Candidații care au obținut minimum nota 6 la cel puțin una din probele susținute în cadrul sesiunii ordinare din martie 2021, vor putea susține, în cadrul sesiunii extraordinare din 28-30 MAI 2021 doar probele pentru care optează (una, doua sau trei probe). În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la probele de examen.

2.Pentru a veni în sprijinul candidaților care se vor participa la sesiunea examenului de aptitudini, sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online. Cursurile de pregatire vor fi gratuite pentru persoanele care se inscriu la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021. Graficul cursurilor de pregătire va fi anunțat în timp util.

Leave your comment