Rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinara din 18-20 septembrie 2020

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinara din 18-20 septembrie 2020 pot fi consultate la sediul filialei Neamt.

Identificare candidați  după nr. matricol , note:

EC 194 – proba nr.1 =  7,00   proba nr.2 =7,01 – ADMIS

EC 197 – proba nr.1 =  0,00   proba nr.2 = 6,23 – RESPINS

EC 198 – proba nr.1 =  6,10   proba nr.2 = 6,22 – RESPINS

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până miercuri, 7 octombrie 2020, ora 13.30. Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul (Bacau), însoțite de dovada achitării taxei de recorectare. În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii nr. 20/562 a Consiliului Superior al CECCAR din 05.03.2020, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

– pentru candidații EC: recorectare proba 1 (Contabilitate, Etică, Audit, Evaluare economică, Expertiză contabilă) – 60 lei;

– pentru candidații EC: recorectare proba 2 (Fiscalitate, Drept) – 30 lei;

– pentru candidații CA: recorectare proba 1 (Contabilitate, Etică) – 25 lei;

– pentru candidații CA: recorectare proba 2 (Fiscalitate, Drept) – 25 lei.

Baremurile de corectare, pentru probele de examen susținute în zilele de 18 – 20 septembrie 2020, sunt afișate la sediul filialei Neamt.

Leave your comment