In atenția membrilor EC și CA – cursuri online PNDPC 2020, proceduri, reguli

Dorim să vă facem cunoscut faptul că în perioada imediat următoare demarăm cursuri de pregătire profesionala continua a membrilor.

In aceste condiții restrictive, modalitatea de organizare a lor va fi tot in sistem online. Vom profita însă de avantajele acestui sistem prin organizarea pregătirii intr-un mod unitar, având la baza principii si teme comune. Eforturile noastre trebuie sa aibă ca rezultat creșterea nivelului de pregătire a membrilor prin accesarea unor subiecte noi de dezbatere, deschiderea de posibilități de abordare in practica, împărtășirea experiențelor profesionale și asigurarea unui nivel optim de interactivitate, care sa diminueze dezavantajul imposibilității participării la sala.

In acest sens, temele de curs propuse membrilor pentru pregătirea profesionala continua sunt următoarele:

Cod curs Titlu Domeniu
C6 Impactul pandemiei de COVID 19 asupra contabilității: tratamente adaptate, întrebări si răspunsuri (doar pentru cei care nu au participat în lunile iunie – iulie sau la cursul C11) Contabilitate
C7 Reglementari recente de natura fiscala adoptate pentru sprijinirea mediului de afaceri ca răspuns la situația actuala Fiscalitate
C8 Noutăți fiscale în materie de TVA. Tratamente fiscale intracomunitare. Jurisprudență CJUE Fiscalitate
C9 Instrumentele financiare – alternative utile pentru managementul riscurilor Contabilitate
C10 Efectele crizei economice actuale asupra reorganizării societăților comerciale Contabilitate
C11 Surse alternative de finanțare ale afacerii si evaluarea business-ului. Soluții in contextul crizei actuale  (doar pentru cei care nu au participat în lunile iunie – iulie sau la cursul C6) Management financiar
C12 Administrarea probei in expertiza contabila judiciara – reper in soluționarea litigiilor Expertiza
C13 Cele mai recente reglementări aplicabile în raporturile de muncă Drept
C14 Practica instanțelor de judecata in materia litigiilor fiscale. Puncte de vedere comune si divergente fata de concluziile rapoartelor de inspecții fiscala Contencios fiscal
C15 Noutăți si abordări practice in documentare si controale în materie de preturi de transfer Fiscalitate
C16 Suntem ceea ce facturam Antreprenoriat financiar – contabil

REGULI, PROCEDURĂ  (citiți cu atenție) :

Numarul optim de participanti: 150 si maxim 175 (admiși în ordinea înscrierii !!)

Acceptul participantilor la întalnire-curs va fi permis sub rezerva înscrierii anterioare (vor participa doar cei care s-au înscris initial).

Un curs se finalizeaza cu un test de autoevaluare completat online, iar pe parcursul său sunt lansate intrebari la care participantii trebuie sa răspunda (pentru validarea participării la cursul înscris)

Înscrierea la curs se va face prin completarea unui formular Google forms, link ce vă va fi transmis pe e-mailul dv. cu care sunteți înscris în Tablou, sau de pe site-ul filialei Neamț (vor fi admiși cf. regulilor, la cursul respectiv în ordinea înscrierii, primii 175 max. membri)

Vă rugăm să acordați foarte mare atenție înscrierii la cursuri (adresă de e-mail, etc) întrucât dacă e greșită, nu veți putea fi înștiințat sau nu se va putea realiza legătura cu dumneavostra, eroarea aparținându-vă !!

Membrii care se înscriu și, ulterior NU participă, își asumă responsabilitatea consecințelor ulterioare, pierzându-si prioritatea la inscriere în seriile următoare.

Link-urile pentru accesul pe platforma ZOOM.us, în vederea participării la curs, se vor transmite prin e-mail, în ziua cursului, până la ora 13.00. Accesul cu 30-40 min. înainte de ora fixată pentru începere curs.

Urmăriți periodic informațiile de pe site-ul filialei Neamț (www.ceccarneamt.ro)  , vă rugăm să participați pentru realizarea celor 40 ore curs/an minim, obligatorii obținerii vizei în anul următor, și totodată să țineți și dv. evidența orelor realizate.

Urmează sa afișăm/înștiințăm datele programate pentru cursuri.

Leave your comment