Dosare de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere – depunerea si continutul

Dorim să vă facem cunoscut faptul că pe site-ul CECCAR la rubrica Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de acces la stagiu au fost actualizate informațiile privind termenele și condițiile de depunere a dosarelor de echivalare a disciplinelor programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu https://ceccar.ro/ro/?page_id=996.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute pe site la lit. b) – d)  se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru orice neclarități față de cele mai sus menționate nu ezitați să ne contactați.

 

Leave your comment