Precizari privind depunerea si continutul dosarelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

In completarea informațiilor privind depunerea dosarelor de echivalare dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Termenul de depunere a dosarelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este 16 august 2021.

Răspunsurile rezultate ca urmare a verificării dosarelor vor fi transmise în atenția absolvenților de masterat, prin intermediul filialelor de domiciliu, în a doua parte a lunii septembrie urmând ca eventualele examene prevăzute de reglementările în vigoare să fie susținute de aceștia, odată cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în zilele de 1 și 3 octombrie 2021.

Toate informațiile privind echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu pot fi consultate pe site-ul CECCAR la https://ceccar.ro/ro/?page_id=996.

Având în vedere faptul că, potrivit reglementărilor în vigoare, o parte a absolvenților programelor de masterat au de susținut examene cu ocazia examenelor de admitere la stagiu, dorim să vă retransmitem prevederile Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 20/584 din 28.09.2020:

  1. Pentru absolvenții programelor de masterat ale căror dosare sunt respinse sau care au solicitat retragerea dosarului în urma verificării acestuia, taxa de analiză a dosarului nu va fi restituită;
  2. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  3. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  4. Absolvenții programelor de masterat care nu s-au prezentat la examen, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 20/584 din 28.09.2020 s-au aprobat următoarele:

  • Absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscrierea gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară

Pentru orice neclarități față de cele mai sus menționate nu ezitați să ne contactați, Tel. 0233.233.360.

 

Leave your comment