Informare stagiari – Etape inscriere evaluare stagiu semestrul I-2021

După cum vă este cunoscut, potrivit calendarului de stagiu pentru anul 2021, evaluarea semestrială, corespunzătoare disciplinelor semestrului I de stagiu se va organiza după cum urmează:

– în perioada 11 – 13 iunie 2021 se vor susține proiectele corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului I de stagiu;
– în perioada 25 – 27 iunie 2021 se vor susține, la sală, probele scrise corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului I de stagiu.

Pentru participare la evaluare practică aferentă semestrului I, stagiarii au obligația parcurgerii următoarelor etape:

1. Exercitarea opțiunii de participare prin completarea formularului on line care poate fi accesat în baza link-urilor următoare, până în data de 28 mai 2021, ora 10.00.

Link-urile de inscriere evaluare stagiu an I,II, III – le-ați primit individual pe adresele dv. de e-mail (verificați și în SPAM)

2. Validarea înscrierii la evaluarea semestrială care se va realiza în baza unei preînscrieri în Zoom pentru care stagiarii vor primi un link care va fi activ în perioada 4– 8 iunie 2021. Astfel, în perioada 4 – 8 iunie 2021 stagiarii care doresc să participe la evaluare sem.I au obligația accesării link-ului și înscrierii în Zoom, înscriere în urma căreia vor primi link-ul de Zoom corespunzător susținerii probei practice.

3. Participarea pentru susținerea probei practice care se va realiza prin accesarea link-ului de participare primit odată cu preînscrierea în Zoom, cu precizarea că acesta va fi activ în ziua susținerii probei/probelor de evaluare.

Atenționare : participarea la evaluarea practică este condiționată de preînscrierea realizată în Zoom.

Pentru participarea la probele scrise aferente disciplinelor semestrului I stagiarii se vor prezenta la Filiala Neamț – Sala consiliu, sediul filialei, conform programării ulterioare.

În funcție de numărul stagiarilor înscriși până în data de 28 mai 2021, ora 10.00, vom reveni către dvs. cu graficul de susținere al probelor scrise, precum și al probelor practice.

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că formularul de înscriere a fost completat cu un câmp obligatoriu privind numărul matricol, număr primit odată cu înscrierea în primul an de stagiu. Acest demers a fost necesar având în vedere faptul că, de cele mai multe ori, stagiarii nu-și completează corect numele și adresa de e-mail, aspect care duce la neconcordanțe.

Leave your comment